top of page
Pre-test
 
Głównym celem Pre- testu jest sprawdzenie poziomu przygotowania kursanta do egzaminu praktycznego, rozpoznanie i skorygowanie popełnianych błędów.
Pierwsza część pre- testu ma formę egzaminu, podczas którego instruktor wciela się w rolę egzaminatora i na przygotowanym formularzu odnotowuje błędy popełniane przez kierowcę w czasie jazdy. Wykorzystujemy trasy egzaminacyjne w pobliżu ośrodków egzaminacyjnych. Ta część pre- testu trwa około 30 minut.
Następnie instruktor informuje kursanta o wyniku „egzaminu”, szczegółowo  omawia odnotowane błędy i podpowiada jak poprawić technikę jazdy przed właściwym egzaminem.
bottom of page