top of page
Co to jest EDT?
 

EDT- Essential Driving Training to obowiązkowy kurs nauki jazdy, który przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego na prawo jazdy musza odbyć wszyscy, których Lerner Permit zostało wydane po 3.04.2011r.

 

Kurs EDT składa sie z 12 lekcji. Na pierwszej lekcji kursant otrzymuje od instruktora Logbook, czyli dziennik, w którym odnotowywane są postępy w nauce jazdy i który jest dowodem zaliczenia obowiązkowych lekcji. Każda lekcja dotyczy innego aspektu jazdy, dlatego po lekcjach EDT należy ćwiczyc ze „Sponsorem”  w celu opanowania i utrwalenia wymaganych umiejętności.

 

Sponsorem nazywana jest osoba, która posiada pełne prawo jazdy i doświadczenie w prowadzeniu samochodu. RSA (Road Safety Authority) zaleca, aby po każdej lekcji EDT na praktyke poświęcić około trzech godzin.

 

W przypadku, kiedy kursant nie opanował w pełni zagadnień omawianych na lekcji, instruktor ma prawo nie wpisać takiej lekcji do logbooka- ta lekcja nie będzie zaliczona jako część kursu obowiązkowego EDT. Praktyka ze sponsorem jest kluczowym elementem kursu.

 

Ukończenie kursu nie oznacza pełnej gotowości do egzaminu. Dodatkowe lekcje mogą byc konieczne, szczegolnie w przypadku kursantow, którzy poświęcaja mało czasu na praktykę podczas trwania kursu.


W naszej szkole nie pobieramy dodatkowej opłaty za wydanie logbooka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematy poszczególnych lekcji:
Lekcja 1: Zapoznanie z pojazdem i sprawdzenie stanu technicznego samochodu
Lekcja 2: Prawidłowa pozycja na drodze
Lekcja 3: Zmiana kierunku jazdy
Lekcja 4: Dynamika i plynność jazdy
Lekcja 5: Pozycja na drodze w bardziej skomplikowanych sytuacjach
Lekcja 6: Przewidywanie i reakcja
Lekcja 7: Dzielenie drogi z innymi użytkownikami
Lekcja 8: Bezpieczna jazda w ruchu ulicznym
Lekcja 9: Zmiana kierunku jazdy w bardziej złożonych sytuacjach
Lekcja 10: Dostosowanie prędkości do warunków jazdy
Lekcja 11: Opanowanie na drodze
Lekcja 12: Jazda w nocy

 

Car Driver Training (EDT)

bottom of page